menu

Αποστασεις

Road 5,5 Km

Η διαδρομή είναι ασφάλτινη, κυκλική, με σημείο εκκίνησης και τερματισμού το St George Lycabettus Hotel. Οι δρομείς θα κινούνται δεξιόστροφα επί του περιφερειακού δρόμου του Λυκαβηττού.

Ο αγώνας Road 5.5 Km θα ολοκληρωθεί με την κάλυψη δύο (2) γύρων.

Ατομική Εγγραφή

Ομαδική Εγγραφή
Περισσότερα

Road 11 Km

Η διαδρομή είναι ασφάλτινη, κυκλική, με σημείο εκκίνησης και τερματισμού το St George Lycabettus Hotel. Οι δρομείς θα κινούνται δεξιόστροφα επί του περιφερειακού δρόμου του Λυκαβηττού.

Ο αγώνας Road 11 Km θα ολοκληρωθεί με την κάλυψη τεσσάρων (4) γύρων.

Ατομική Εγγραφή

Ομαδική Εγγραφή
Περισσότερα
sponsors31.jpg

Real Road Relays 22 Km (4 x 5,5 Km)

Η διαδρομή είναι ασφάλτινη, κυκλική, με σημείο εκκίνησης και τερματισμού το St George Lycabettus Hotel. Οι δρομείς θα κινούνται δεξιόστροφα επί του περιφερειακού δρόμου του Λυκαβηττού.

Ο αγώνας Real Road Relays 22 Km (4 x 5,5 Km) θα ολοκληρωθεί με την κάλυψη οκτώ (8) γύρων.

Εγγραφή Ομάδας

Περισσότερα

Δηλωστε συμμετοχη τωρα

Λεπτομερειες

Road 5,5 Km / 11 Km

Χάρτης Διαδρομής

Χάρτης Διαδρομής και Υψομετρικό Διάγραμμα

Η διαδρομή είναι ασφάλτινη, κυκλική, με σημείο εκκίνησης και τερματισμού το St George Lycabettus Hotel. Οι δρομείς θα κινούνται δεξιόστροφα επί του περιφερειακού δρόμου του Λυκαβηττού.


Παροχές
1. Μετάλλιο Τερματισμού


2. Κύπελλα

Απονέμονται στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας (Άντρες - Γυναίκες).


3. Δίπλωμα

Ψηφιακό δίπλωμα συμμετοχής για όλους τους δρομείς με δυνατότητα εκτύπωσης.


4. Υγειονομική Κάλυψη

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.

Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ότι συμβεί σχετικά με θέματα ΥΓΕΙΑΣ και οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου.

Στον αγώνα θα υπάρχει ιατρική κάλυψη με παρουσία ασθενοφόρου καθώς και πρωτοβάθμια περίθαλψη από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Συστήνεται στους συμμετέχοντες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική εξέταση. Από τους διοργανωτές δε θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις, αφού όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται με δική τους αποκλειστική ευθύνη.


5. Σταθμοί Ανεφοδιασμού Νερού

Θα υπάρχουν δυο σταθμοί ανεφοδιασμού εμφιαλωμένου νερού κατά μήκος της διαδρομής του Lycabettus Run όπως αυτοί περιγράφονται στον αντίστοιχο χάρτη της διαδρομής.


6. Χρονομέτρηση

Στον αγώνα θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση με σημείο ελέγχου στην εκκίνηση / τερματισμό. Οι δρομείς θα φέρουν το chip ηλεκτρονικής χρονομέτρησης (μιας χρήσεως) μαζί με το νούμερο τους.

7. Φωτογραφία

Δωρεάν φωτογραφίες του αγώνα.


8. Τεχνικό μπλουζάκι

Προεραιτική επιλογή κατα την εγγραφή

Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι:

Στις διαδρομές Lycabettus Run 5,5χλμ & 11χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 18 ετών ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα.

Στην περίπτωση συμμετεχόντων κάτω των 18 ετών (ανήλικοι) στον αγώνα των 5,5χλμ. να έχει και τη γονική συναίνεση του κηδεμόνα του που θα τον συνοδεύει.

Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση.

Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση του Lycabettus Run γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρως τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους.

Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να συμμετάσχει.

Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους φθοράς που μπορεί να υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχων στη διοργάνωση ή θεατής αυτής τόσο κατά την προσέλευση, διάρκεια ή αποχώρησή του από αυτή.

Στο Lycabettus Run μπορούν να συμμετάσχουν μόνο όσοι έχουν πραγματοποιήσει έγκυρη και έγκαιρη εγγραφή.

Οι συμμετέχοντες δρομείς οφείλουν να φέρουν τον αριθμό συμμετοχής τους που τους έχει δοθεί στο μπροστινό μέρος του στήθους τους. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είναι ενδεχόμενο να αποκλειστούν από τον αγώνα.

Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του αγώνα καθ’όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του, καθώς πριν και μετά.

Το Lycabettus Run θα πραγματοποιηθεί την ήμερα που έχει οριστεί ως ημέρα διεξαγωγής του ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών έχει το δικαίωμα η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα να αποφασίσει την αναβολή εκκίνησης ή την ακύρωση του αγώνα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Σε μια τέτοια περίπτωση, το αντίτιμο συμμετοχής στον αγώνα δεν επιστρέφεται στους εγγεγραμμένους δρομείς.

Η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος του αγώνα, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.

Οι αποφάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής του Lycabettus Run δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής διαμάχης.

Όροι Εγγραφής:

Η Οργανωτική Επιτροπή του Lycabettus Run έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να κλείσει τις εγγραφές χωρίς πρότερη ενημέρωση.

Η εγγραφή σε μια από τις διαδρομές του Lycabettus Run είναι δυνατή μόνο μέσω της online πλατφόρμας εγγραφών που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Η εγγραφή είναι έγκυρη μόνο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει και η σχετική πληρωμή του αντιτίμου συμμετοχής, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί την ημέρα της εγγραφής και το σχετικό ποσό έχει πιστωθεί στον λογαριασμό της διοργάνωσης

Εγγραφές για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί πλήρης καταβολή του αντιτίμου συμμετοχής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ακυρώνονται χωρίς πρότερη ενημέρωση.

Αλλαγές επί επιβεβαιωμένων εγγραφών (αντικατάσταση δρομέα, αλλαγή αγώνα) δεν είναι δυνατές σε καμία περίπτωση μετά το κλείσιμο της περιόδου εγγραφών για κάθε έναν αγώνα δρόμου της διοργάνωσης χωριστά, ή μετά από συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ανακοινώσει η Οργανωτική Επιτροπή.

Μετά την επιβεβαίωση της εγγραφής δεν είναι δυνατή καμία αλλαγή στο επιλεγέν μέγεθος t-shirt εκ μέρους του δρομέα.

Όροι Παραλαβής Αριθμού και Πακέτου Συμμετοχής:

Οι αριθμοί και τα πακέτα συμμετοχής παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως από τους εγγεγραμμένους δρομείς αποκλειστικά και μόνο από τα σημεία παραλαβής που έχουν επιλέξει. τις ημέρες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί, με την επίδειξη ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης). Ο εγγεγραμμένος δρομέας μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο να παραλάβει τον προσωπικό αριθμό και το πακέτο συμμετοχής του, είτε με εξουσιοδότηση που θα φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής είτε με απλή εξουσιοδότηση, με δική του ευθύνη και εφόσον ο εκπρόσωπός του/της φέρει μαζί του την ταυτότητα ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) του εγγεγραμμένου δρομέα.

Αντικατάσταση δρομέων και/ή αλλαγή απόστασης του αγώνα που έχει επιλέξει ο εκάστοτε συμμετέχων δεν είναι δυνατές σε καμία περίπτωση κατά την παραλαβή των αριθμών και πακέτων συμμετοχής. Στη γραμματεία της διοργάνωσης είναι δυνατή μόνο επικαιροποίηση των στοιχείων του ήδη εγγεγραμμένου δρομέα και διόρθωση επιμέρους προσωπικών του στοιχείων.

Αριθμοί συμμετοχής και/ή πακέτα συμμετοχής δεν αποστέλλονται σε καμία περίπτωση ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στους δικαιούχους.

Όροι Συμμετοχής την ημέρα του Αγώνα:

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των διοργανωτών, των εθελοντών και του προσωπικού της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων να εγκαταλείψουν τη διαδρομή και να διακόψουν τον αγώνα.

Οποιαδήποτε παράβαση ή μη τήρηση των κανονισμών του αγώνα, θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τον αγώνα και τη διαγραφή του από τα αποτελέσματα του αγώνα χωρίς κανενός είδους αποζημίωσης.

Ο αριθμός συμμετοχής είναι προσωπικός και δεν μεταφέρεται ούτε δίνεται σε άλλο δρομέα σε καμία περίπτωση.

Η πρόσβαση στη διαδρομή του αγώνα, την περιοχή εκκίνησης και τερματισμού δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση σε μη εγκύρως εγγεγραμμένους δρομείς (άτομα χωρίς εμφανή έγκυρο αριθμό συμμετοχής).

Η χρήση ποδηλάτου ή άλλου είδους τροχήλατου μέσου δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του αγώνα επί της διαδρομής είτε πρόκειται για δρομέα είτε άλλο συνοδεύον άτομο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο άμεσα εμπλεκόμενος συμμετέχων αποκλείεται από τον αγώνα και καλείται να αποχωρήσει άμεσα από τη διοργάνωση.

Το όριο ολοκλήρωσης για όλες τις διαδρομές του Lycabettus Run έχει οριστεί στις δύο (2) ώρες από την εκκίνηση του αγώνα (10.00πμ). Μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου, κάθε δρομέας θα κινείται με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί κατά μήκος των διαδρομών του αγώνα μετά τη λήξη του προαναφερόμενου χρονικού ορίου.

Ο επίσημος χρόνος είναι ο χρόνος που ξεκινά με το σύνθημα του αφέτη κατά την εκκίνηση. Ο καθαρός χρόνος είναι ο χρόνος που μετρά από τη στιγμή που ο κάθε συμμετέχων περνάει τον τάπητα εκκίνησης μέχρι και τον τερματισμό του.

Η κατάταξη του αγώνα προκύπτει από τον καθαρό χρόνο.

123FITNESS.GR

Web & Mobile Online Booking Fitness

Silver Sponsor

123FITNESS.GR

Web & Mobile Online Booking Fitness


Η πρώτη ολοκληρωμένη web και mobile πλατφόρμα για online booking υπηρεσιών fitness, με γυμναστές και γυμναστήρια. Διάλεξε το γυμναστή που προτιμάς και κλείσε face to face μάθημα!


info@123fitness.gr

+30 211 8504040

MY SPORTEVENT

Event Managment

 

MY SPORTEVENT

Event Managment


Η My Sportevent δραστηριοποιείται στον χώρο της διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων και δημιουργήθηκε προκειμένου να παρέχει στον σύγχρονο αθλητή ή υποψήφιο αθλητή την ευκαιρία να αγωνίζεται σε συνεχή βάση σε ασφαλείς και ποιοτικούς αγώνες.


info@mysportevent.gr

ST GEORGE

Lycabettus Boutique Hotel

 

ST GEORGE

Lycabettus Boutique Hotel


Η προνομιακή θέση του St. George Lycabettus βρίσκεται κάτω από τις πευκόφυτες πλαγιές του Λυκαβηττού προσφέρει ασυναγώνιστη θέα στην Ακρόπολη, πανοραμική άποψη της Αθήνας, του λόφου του Λυκαβηττού και μέχρι τα νησιά του Σαρωνικού.


info@sgl.gr

+30 210 7416000

Προγραμμα

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Δευτέρα 23/11/2015


ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τρίτη 16/02/2016

(Τελευταία ημέρα πληρωμών μέχρι Παρασκευή 19/02/2016)


ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους αγωνιζόμενους δρομείς ότι μπορούν να παραλάβουν τους αριθμούς συμμετοχής από το Lobby του St George Lycabettus Hotel, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:


Παρασκευή 26/02/16

18:00μμ - 21:00μμ


Σάββατο 27/02/16

10:00πμ - 12:00πμ
&
17:00μμ - 19:00μμ


Όσοι επιθυμούν μπορούν να παραλάβουν τους αριθμούς συμμετοχής και την ημέρα του αγώνα στην γραμματεία που θα λειτουργεί στο Lobby του St George Lycabettus Hotel.


Η γραμματεία θα ανοίξει στις 08:00 πμ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ

Θα ανακοινωθεί σύντομα

Δηλωστε συμμετοχη τωρα

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Road

Ατομικη

/άτομο
 • Αριθμός & Chip
 • 2 Σταθμοί Υδροδοσίας
 • Μετάλλιο και Δίπλωμα Τερματισμού
 • Βραβεία και Κληρώσεις Δώρων

Trail

Ατομικη

/άτομο
 • Αριθμός & Chip
 • 2 Σταθμοί Υδροδοσίας
 • Μετάλλιο και Δίπλωμα Τερματισμού
 • Βραβεία και Κληρώσεις Δώρων

Road / Trail

Ομάδες

/άτομο
 • Αριθμός & Chip
 • 2 Σταθμοί Υδροδοσίας
 • Μετάλλιο και Δίπλωμα Τερματισμού
 • Βραβεία και Κληρώσεις Δώρων

Relay

Ομάδες

/2 άτομα
 • Αριθμός & Chip
 • 2 Σταθμοί Υδροδοσίας
 • Μετάλλιο και Δίπλωμα Τερματισμού
 • Βραβεία και Κληρώσεις Δώρων

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

POWERADE

Αθλητικό Ισοτονικό Ποτό

 

POWERADE

Αθλητικό Ισοτονικό Ποτό


Το Powerade είναι το ισοτονικό ποτό των μεγαλύτερων αθλητικών διοργανώσεων παγκοσμίως! Παρέχει τρία συστατικά απαραίτητα σε όσους ασκούνται: νερό για «σωστή» ενυδάτωση, υδατάνθρακες για ενέργεια και ηλεκτρολύτες (νάτριο, κάλιο), καθώς μέσω της άσκησης και της εφίδρωσης χάνονται πολύτιμα άλατα, δηλαδή ηλεκτρολύτες, από τον οργανισμό.


gfloropoulos@coca-cola.com

+30 210 6888000

ZYLO EYEWEAR

Ελληνική Εταιρία Χειροποίητων Οπτικών

 

ZYLO EYEWEAR

Ελληνική Εταιρία Χειροποίητων Οπτικών


Χειροποίητοι σκελετοί γυαλιών ηλίου και οράσεως από ξύλο. Ένα τεχνούργηµα που προέρχεται από τη σύζευξη της καλής τεχνικής, της προσοχής και της φροντίδας τόσο για τα υλικά σου όσο και για το τελικό δηµιούργηµα.


askme@zyloeyewear.com

+30 22810 77070

CRYOSAUNA ICETUBE

Studio Κρυοθεραπείας

 

CRYOSAUNA ICETUBE

Studio Κρυοθεραπείας


Το Cryosauna studio της Icetube προσφέρει τον ιδανικό, εύκολο και γρήγορο τρόπο για αύξηση δύναμης, αντοχής και ευλυγισίας. Μπες και εσύ τώρα στην Κρυοσάουνα και γνώρισε τον κόσμο της Ολόσωμης Κρυοθεραπείας.


info@cryosauna-icetube.gr

+30 210 8949823

LIFE ERGO

Εργομετρικό Κέντρο

 

LIFE ERGO

Εργομετρικό Κέντρο


H Life Ergo με έδρα το προπονητήριο του Ολυμπιακού Σταδίου παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εργομέτρησης. Η ομάδα του εργομετρικού κέντρου, αποτελείται από άρτια καταρτισμένα άτομα, με υψηλό επίπεδο επιστημονικής ειδίκευσης & γνώσης, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις του αθλητισμού & της αποκατάστασης.


info@lifergo.gr

+30 210 6811482

IDEAL PSYCHOLOGY

Φρόσω Πατσού

 

IDEAL PSYCHOLOGY

Φρόσω Πατσού


«Τίποτε από μόνο του δεν είναι καλό ή κακό – η σκέψη μας το κάνει τέτοιο» - Σαίξπηρ.

Για μια ολοκληρωμένη και στη μέγιστη απόδοση ψυχολογία ενημερωθείτε από το www.idealpsychology.gr και εκφράστε οτιδήποτε σας απασχολεί.


frossopatsou@yahoo.gr

+30 698 2892832

TOP CYCLES

Ποδήλατο - Τρέξιμο - Τρίαθλο

 

TOP CYCLES

Ποδήλατο - Τρέξιμο - Τρίαθλο


Το Top Cycles είναι ένα από τα καλύτερα καταστήματα στο χώρο του ποδηλάτου το οποίο παράλληλα διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε ποιοτικά είδη ένδυσης και υπόδησης για δρομείς και τριαθλητές, δίνοντας εξειδικευμένες και αγωνιστικές λύσεις. Βρίσκεται στο Περιστέρι λίγα μέτρα από το σταθμό του Αγ. Αντωνίου.


info@topcycles.gr

+30 210 5758915

AEGEO SPAS CMS

Υπηρεσίες Consulting και Management Spa Ξενοδοχειακών Μονάδων

 

AEGEO SPAS CMS

Υπηρεσίες Consulting και Management Spa Ξενοδοχειακών Μονάδων


Η Aegeo Spas, ο μεγαλύτερος όμιλος διαχείρισης κέντρων ευεξίας στην Ελλάδα, σε περισσότερα από 105 Ξενοδοχεία, σας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο St George Lycabettus Hotel με στόχο την απολυτη χαλάρωση του σώματος και αναζωογόνηση των αισθήσεων.


Athens@aegeospas.gr

+30 210 7416221

St George Lycabettus Lifestyle Hotel

Η προνομιακή θέση του ξενοδοχείου  St George Lycabettus Lifestyle Hotel που βρίσκεται κάτω από τις πευκόφυτες πλαγιές του Λυκαβηττού προσφέρει ασυναγώνιστη θέα στην Ακρόπολη,πανοραμική άποψη της Αθήνας, του λόφου του Λυκαβηττού και μέχρι τα νησιά του Σαρωνικού. Είναι ένα από τα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας λίγα βήματα μακριά από τα καταστήματα στο Κολωνάκι, τα μουσεία, τις γκαλερί και τα εστιατόρια, αλλά και τους έντονους ρυθμούς του κέντρου της Αθήνας.

Το ξενοδοχείο  St George Lycabettus Lifestyle Hotel στην Αθήνα είναι ένα από τα λίγα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας που ανήκει στην ίδια οικογένεια από το ξεκίνημά του και παραμένει προσηλωμένο στην παροχή ενός σύγχρονου και μοντέρνου προϊόντος φιλοξενίας.

 

Επισκεφθείτε το website
154 individually designed rooms and suites
All day rooftop bar restaurant
In house art gallery & screening room
Roof top open air swimming pool
Spa , mini gym , health studio & hair salon
Business , banquet & catering facilities
Parking & Valet service

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • athensvoice
 • sport24
 • runningmagazine
 • thekmagazine
 • beautemagazine
 • exodos24

Lycabettus Run 2024

Μετά την επιτυχία του " 8ου Lycabettus Run " που καθιέρωσε τον θεσμό , φέτος έρχεται το 9ο Lycabettus Run το οποίο αναμένεται ακόμα πιο επιτυχημένο και συναρπαστικό μιας και θα έχει πολλές περισσότερες εκπλήξεις.

Newsletter

Επικοινωνια

Address:
Κλεομένους 2, Αθήνα

Phone:

Email:
info@lycabettusrun.gr